IDAG SÄLJS DET BRÖD GJORT PÅ EMMA ROSE METCALFE’S SURDEGSGRUND!